Apie Mus

Lietuvos Saulės Energetikos Asociacija (LSEA)

  • Lietuvos saulės energetikos asociacija įsteigta 2009 metais kovo mėnesį.
  • LSEA veiklos tikslas yra plėtoti saulės energetiką, siekti palankių sąlygų saulės energijos naudojimui Lietuvoje bei šviesti visuomenę apie saulės energijos naudojimo technologijas. 
  • Asociacija yra sudariusi darbo grupę su ESO (Energijos skirstymo operatorius), į kurią aktyviai įsitraukia Asociacijos nariai.
  • Asociacija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, siekiant palankių sąlygų saulės energetikos sektoriui.
  • Asociacija bendradarbiauja su fotoelektros technologijų klasteriu, kurio tikslas – konsoliduoti Lietuvos įmones ir mokslinių tyrimų institucijas, veikiančias fotoelektros technologijų sektoriuje, siekiant padidinti nacionalinio fotoelektros sektoriaus tvarumą ir konkurencingumą.

Lietuvos saulės energetikos asociacijos (LSEA) tarptautiškumas

"SolarPower Europe"

Lietuvos saulės energetikos asociacija priklauso “SolarPower Europe” organizacijai, kurios strategijos komitetas yra atsakingas už saulės energijos sektoriaus pozicionavimą politikos klausimais ir dialogo su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir partneriais iš kaimyninių sektorių, ekspertais ir politikos formuotojais palaikymą.

Šiai organizacijai iš viso šiuo metu priklauso 40 nacionalinių asociacijų, tarp kurių yra ir Lietuvos saulės energetikos asociacija. Asociacijos bendradarbiauja tarpusavyje, jog suprastų kiekvienos atskiros saulės energijos rinkos vystymąsi, dalijasi gerąja patirtimi ir koordinuoja nacionalinę ir Europos propagavimo veiklą saulės energetikos srityje.

Šiuo metu “SolarPower Europe” organizacijai vadovauja naujai išrinktas organizacijos prezidentas – Aristotelis Chantavas, o pati organizacija yra įsikūrusi Briuselyje, Belgijoje.

Virš 200 narių 38-nuosie pasaulio šalyse vienijanti Europos saulės energetikos asociacija „SolarPower Europe“ siekia užtikrinti, kad iki 2030 m. saulės energija sugeneruotų daugiau energijos nei bet kuris kitas energijos šaltinis bei taptų protingos, tvarios, saugios ir įtraukiančios energijos sistemos branduoliu, kuris padėtų iki 2050 m. pasiekti neutralumą Co2 išmetimų atžvilgiu.

Fotoelektros technologijų klasteris

Lietuvos saulės energetikos asociacija priklauso fotoelektros technologijų klasteriui.

Fotoelektros technologijų klasteris įkurtas 2008 metais ir jis vienija pramonės bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įstaigas.

Klasterio tikslas – konsoliduoti Lietuvos įmones ir mokslinių tyrimų institucijas, veikiančias fotoelektros technologijų sektoriuje, siekiant padidinti nacionalinio fotoelektros sektoriaus tvarumą ir konkurencingumą.

lt_LTLT