Lietuva ir Azerbaidžanas pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje

Pirmadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Azerbaidžano Respublikos ekologijos ir gamtinių išteklių ministras Mukhtaras Babayevas pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje. Susitarimas pasirašytas po dešimties metų bendradarbiavimo galimybių derinimo. Vienas iš susitarimo tikslų – gerinti aplinkos būklę, užmegzti, palaikyti ir stiprinti tiesioginius aplinkos apsaugos organizacijų ryšius.

Šalių bendradarbiavimas vyks klimato kaitos, aplinkos taršos prevencijos ir mažinimo, atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo, dirvožemio apsaugos, poveikio aplinkai vertinimo, aplinkos apsaugos technologijų srityse.

Lietuva ir Azerbaidžanas numato keistis informacija ir patirtimi, ekspertais, įgyvendinti bendrus projektus, bendradarbiauti kuriant ir diegiant pažangias ekologijos ir aplinkosaugines technologijas. Planuojama organizuoti mokymus, seminarus. 

Lietuva ketina plėsti vystomojo bendradarbiavimo projektus su Azerbaidžanu ir yra pasirengusi aktyviai dalytis gerąja praktika, patirtimi ir sėkmingomis aplinkosauginėmis patirtimis. Lietuvos ir Azerbaidžano ministrų delegacijų susitikime buvo itin daug diskutuojama apie Lietuvos patirtį diegiant ir valdant depozito sistemą, taip pat – atsinaujinančius energijos šaltinius, ypač saulės energetikos srityje.

Šaltinis

lt_LTLT