photovoltaic system, solar, solar energy-2742302.jpg

UAB „Šiaulių vandenys“ rūpi šiauliečių gerovė ir aplinkosauga

Tebesitęsianti COVID-19 pandemija 2021 metais nesustabdė UAB „Šiaulių vandenys“ suplanuotų investicinių projektų, tačiau iššūkių netrūko dėl metų viduryje žymiai pabrangusių energetinių resursų. Išaugusios elektros, dujų ir kuro kainos ženkliai išaugino pagrindinės veiklos sąnaudas, todėl bendrovė metus užbaigė nuostolingai. Net ir esant nepalankioms sąlygoms, bendrovė nuosekliai tęsė strateginiame veiklos plane numatytus tinklų plėtros, įrenginių modernizavimo bei atnaujinimo darbus, pradėjo žaliosios energetikos projektus, mažinančius taršą ir energetines sąnaudas. Investicijos siekia beveik 3 mln. eurų (be PVM).

Centralizuotos paslaugos tapo pasiekiamos dar beveik 400 sklypų

Praėjusiais metais centralizuotai teikiamos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos tapo pasiekiamos Lieporių–Šventupio gyvenamojo rajono (Žiemgalių, Kalniškių, Lietuvininkų, Sembos, Aisčių, Tyravos, bei Jotvingių, Žiemgalių, Bartų, Tyravos gatvėse) gyventojams. Šiose gatvėse 2020–2021 m. išplėtojus vandentvarkos infrastruktūrą ir iki kiekvieno sklypo nutiesus vandentiekio bei nuotekų šalinimo atšakas, sudaryta galimybė prisijungti 136 esamiems namų ūkiams ir dar 173 planuojantiems įsikurti šiame individualių namų kvartale. Naujos infrastruktūros įrengimas kainavo beveik 1,74 mln. Eur (be PVM). UAB „Šiaulių vandenys“ parengė tinklų techninius projektus ir darbus vykdė savo lėšomis.

Taip pat UAB „Šiaulių vandenys“ tęsė vandentiekio įvadų ir nuotekų šalinimo išvadų įrengimo darbus pagal pateiktus gyventojų prašymus. Praėjusiais metais įrengus vamzdynų atšakas iki 83 sklypų ribos, patenkinti 78 gyventojų prašymai. Darbų atlikta už 302tūkst. eurų (be PVM). Bendrovė tinklus plėtoja savomis lėšomis bei iš uždirbto pelno.

Paslaugų realizacija augo tik gyventojų grupėje

Dabar dar daugiau šiauliečių gali naudotis kokybišku geriamuoju vandeniu, o gyvenamoji aplinka bei paviršiniai vandenys bus apsaugoti nuo žalingo nuotekų poveikio. 2021 m. UAB „Šiaulių vandenys“ sudarė 372 naujas paslaugų teikimo sutartis ir iš viso aptarnavo 54832 klientus. Bendrovė vartojimui patiekė 4,3 mln. kub. metrų geriamojo vandens bei išvalė 8,1 mln. kub. metrų nuotekų.

Dėl naujai prisijungusių vartotojų paslaugų realizacija nuosekliai auga tik gyventojų grupėje, kituose sektoriuose – kasmet kinta. 2021 m. geriamojo vandens pardavimai ūgtelėjo vos 0,2 proc., nuotekų sutvarkyta 0,8 proc. daugiau, lyginant su 2020 m. Gyventojų grupėje geriamojo vandens realizacija išaugo 2,6 proc., nuotekų sutvarkyta 2,1 proc. daugiau. Tačiau epidemiologinė situacija vis dar įtakojo ūkio-buities sektoriaus paslaugų realizaciją: įmonės sunaudojo 0,1 proc. mažiau vandens ir išleido 1,1 proc. mažiau nuotekų. Ženkliai sumenko ir pramonės įmonių vandens pardavimai – vandens parduota 13,2 proc. mažiau, nuotekų sutvarkyta 0,5 proc. daugiau.

Dėl papildomų sąnaudų bendrovė prarado apie 620 tūkst. eurų

Būtinosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos, nepriklausomai nuo paslaugų realizacijos, išlieka stabiliai didelės ir tai turi įtakos vandens paslaugų kainai. 2021 m. paslaugų kainos buvo perskaičiuotos ir nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojo naujos, fiksuotam vienerių metų laikotarpiui. Nustatant kainą, vertintos praėjusio laikotarpio faktinės išlaidos. Visiems klientams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina už vieną kubinį metrą padidėjo 6 centais, mokestis už skaitiklių priežiūrą ir aptarnavimą nesikeitė. Įmonėms 2 centais sumažėjo vieno kubinio metro paviršinių nuotekų tvarkymo kaina.

Įsigaliojus naujoms vandens paslaugų kainoms, kaip tik tuo metu išaugo elektros, dujų ir degalų kainos. Per antrąjį pusmetį bendrovei elektra pabrango 47 proc., dujos – 60 proc., kuras – 15 proc. Pabrangę energetiniai ištekliai būtinąsias sąnaudas išaugino 518 tūkst. Eur, kurie nėra įvertinti kainose. Be to, prie neįvertintų sąnaudų prisidėjo nuo 2 iki 14 kartų padidėję teršalų tarifai, dėl ko bendrovė valstybei sumokėjo virš 100 tūkst. Eur daugiau mokesčių. Dėl didesnių pagrindinės veiklos  sąnaudų bendrovė 2021 m. patyrė 75,6 tūkst. nuostolio. UAB „Šiaulių vandenys“ daro prielaidą, jei nebūtų šių sąnaudų padidėjimo, bendrovė būtų uždirbusi apie 540 tūkst. eurų grynojo pelno.

UAB „Šiaulių vandenys“ privalo užtikrinti nenutrūkstamą gyvybiškai svarbių vandentvarkos paslaugų teikimą, tačiau netrukus bendrovei gali pritrūkti apyvartinių lėšų, dėl ko tektų skolintis, imti kreditus. Šių metų kovą UAB „Šiaulių vandenys“ kreipsis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT) dėl kainų peržiūrėjimo. Tačiau akivaizdu, kad dėl energetinių išteklių kainų svyravimo VERT būtina peržiūrėti kainų skaičiavimo metodiką ir vandens paslaugų kainas indeksuoti realiu laiku.

Gamybiniams procesams bus naudojama saulės energija

Energetines sąnaudas UAB „Šiaulių vandenys“ tikisi sumažinti įgyvendinusi du naujus atsinaujinančios energetikos projektus.

Pernai vasarą bendrovė  nuotekų valykloje pradėjo statyti 500 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę už 274,5 tūkst. Eur (be PVM). Sutartį planuota įgyvendinti per 5 mėnesius, tačiau sutrikus fotoelektrinių modulių ir kitų medžiagų tiekimui, saulės parko įrengimo darbai užtruko. Įmonė tikisi šio projekto darbus baigti 2022 m. pavasarį. Planuojama, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 450–495 MWh elektros nuotekų valymo technologiniams poreikiams.

Dar vieną žaliosios energetikos projektą UAB „Šiaulių vandenys“ planuoja įgyvendinti vandenvietėse. Bendrovė ketina leisti 20-čiai metų vandenviečių teritorijose įrengti saulės jėgaines – 500 kW galios Birutės vandenvietėje ir 300 kW galios Lepšių vandenvietėje – ir iš gamintojo pigiau už fiksuotą įkainį visą sutarties laikotarpį pirkti žaliąją energiją vandenviečių technologiniams poreikiams. Per metus planuojama įsigyti apie 742 MWh elektros energijos. Šio projekto darbų pirkimo procedūros pradėtos pernai lapkritį, šiuo metu vertinami gauti pasiūlymai.

Įvertinus dabartinę elektros energijos kainą iš skirstomojo tinklo ir saulės jėgainėse pagamintos elektros kainą, šie projektai bendrovei kasmet leistų sutaupyti apie 90–115 tūkst. eurų. Kylant elektros kainai, ši ekonomija būtų dar didesnė.

Šiais projektais UAB „Šiaulių vandenys“ prisideda ir prie klimato kaitos mažinimo bei energetinės nepriklausomybės. Įmonei mažiau perkant elektros, pagamintos naudojant taršias technologijas, saulės elektrinių eksploatacijos laikotarpiu – per 20–25 metus, anglies dvideginio emisijų pavyktų sumažinti apie 12 tūkst. tonų.

Šiomis dienomis Seimui pakeitus Teritorijų planavimo įstatymą, supaprastėjo reikalavimai didesnių kaip 500 kW galios saulės elektrinių statybai. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, UAB „Šiaulių vandenys“ ketina įmonės teritorijose įrengti apie 6000 kW galios saulės jėgaines, pritraukiant investuotojus. Bendrovės tikslas – pilnai apsirūpinti elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Artimiausiu metu įmonė planuoja pradėti pirkimo procedūras šiems projektams. 

Bendrovė orientuojasi į tvarią žiedinę ekonomiką

UAB „Šiaulių vandenys“ jau yra įdiegusi kelis pažangius energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių išteklių. Jau dešimtmetį dalį elektros ir šilumos, reikalingos nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams, bendrovė pasigamina pati kogeneracinėje jėgainėje, kuri pastatyta 2012 m. nuotekų valykloje kartu su dumblo apdorojimo įrenginiais. Energijos gamybai bendrovė naudoja biodujas, o jų trūkstant – ir gamtines dujas.

Biodujos išgaunamos pūdant nuotekų dumblą, kuris susidaro valant nuotekas, ir riebalų atliekas. 2021 m. išgauta 5249 MWh biodujų. Papildomai bendrovė jų įsigijo iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno (4120 MWh), kur biodujos susidaro pūvant atliekoms. Deginant biodujas kogeneracinėje jėgainėje, UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamino apie 3,6 tūkst. MWh elektros energijos ir tiek pat šilumos ir tai sudaro apie 50 proc. reikalingo poreikio nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams. Trūkstant biodujų šilumai gaminti, UAB „Šiaulių vandenys“ priversta papildomai pirkti ir gamtinių dujų. Pernai jų sunaudota 5338 MWh.

Išpūdytas ir energiją atidavęs nuotekų dumblas ir toliau panaudojamas gamybiniuose procesuose. Jau antrus metus UAB „Šiaulių vandenys“ džiovinto dumblo granules perduoda AB „Akmenės cementas“ – 2021 m. perduota apie 2,1 tūkst. tonos (iki 10 proc. drėgnumo). Gamykla granules degina kaip alternatyvų kurą ir šilumos energiją bei pelenus panaudoja cementui gaminti. Tokiu būdu nelieka jokių atliekų ir neteršiama aplinka.

Energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių UAB „Šiaulių vandenys“ padeda mažinti elektros ir gamtinių dujų sąnaudas, kurios turi įtakos vandens paslaugų kainai, o kartu dar labiau mažinti neatsinaujinančių išteklių naudojimą ir aplinkos taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

Modernizuojama nuotekų sistemos infrastruktūra

Pažangios aplinką bei žmonių sveikatą tausojančios technologijos įdiegtos pagrindinėje nuotekų perpumpavimo siurblinėje Pakruojo g. 2A. UAB „Šiaulių vandenys“ šioje siurblinėje už 112,9 tūkst. Eur (be PVM) įrengė modernią kvapų šalinimo sistemą ir dabar oro tarša neutralizuojama iki 94 proc. ir nebepasiekia aplinkinių gyvenamųjų teritorijų.

Spartesniam nuotekų perpumpavimui, šio projekto lėšomis už 189,8 tūkst. Eur (be PVM) įsigytas ir sumontuotas naujas siurblys. Ši papildoma techninė priemonė leidžia užtikrinti greitesnį nuotekų iš siurblinės išpumpavimą, esant maksimaliam nuotekų pritekėjimui. Įdiegti inžineriniai sprendimai užtikrina efektyvesnį, saugų ir ekonomišką kvapų mažinimo procesą.

Aplinkos tausojimas bei patikimas nuotekų sistemos funkcionavimas bus užtikrintas nutiesus naują 7,5 km nuotekų slėginę liniją šalia Bačiūnų gatvės, Rėkyvoje. Augant vartotojų skaičiui ir didėjant nuotekų srautui šioje gyvenvietėje, 1997 m. įrengta 160 mm skersmens linija nebegali užtikrinti patikimo nuotekų transportavimo. UAB „Šiaulių vandenys“ ieškant išeičių, nuspręsta padidinti tinklų pralaidumą, lygiagrečiai įrengiant naują 200 mm skersmens nuotekų liniją. Naujas vamzdynas bus tiesiamas etapais. 2021 m. pradėta tiesti 4,2 km tinklo atkarpa nuo Dubijos g. iki Žaliasodžių g. 238 tūkst. Eur (be PVM) kainuojančius darbus planuojama užbaigti šį rudenį. Likusią 3,3 km atkarpą nuo Žaliasodžių g. iki Lingailių g. bendrovė įrengs vėliau.

Rekonstruota beveik 4 km vamzdynų

UAB „Šiaulių vandenys“ ir toliau susirūpinimą kelia susidėvėjusių vamzdynų problema. Avaringiausius vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklus (iš viso 67 km) bendrovė rekonstravo 2017–2020 m., tačiau vamzdynai nuolat dėvisi ir jų atnaujinimas yra nuolatinis procesas. Dėl ypač šaltos 2021-ųjų žiemos padaugėjo avarijų vandentiekio tinkluose (26,3 proc. daugiau), todėl iki 10,33 proc. išaugo vandens nuostoliai (2020 m. – 7,45 proc.). Gedimų nuotekų ir paviršinių nuotekų trasose sumažėjo – atitinkamai 8,9 proc. ir 17,4 proc. mažiau.

UAB „Šiaulių vandenys“ kasmet atrenka avaringiausias linijas ir savo lėšomis jas atnaujina. 2021 m. rekonstruota 2,14 km vandentiekio, 0,84 km nuotekų ir 0,98 km paviršinių nuotekų tinklų. Iš viso bendrovė eksploatuoja 642,2 km vandentiekio, 643,2 km nuotekų ir 262,6 km paviršinių nuotekų tinklų. Svarbu pažymėti, kad 2017 m. rengiant Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą ir analizuojant tinklus, nustatyta, kad būtina rekonstruoti dar 62,2 km vandentiekio ir 55,2 km nuotekų tinklų. Dėl gedimų ne tik auga bendrovės sąnaudos, bet ir gyventojai patiria nepatogumų.

UAB „Šiaulių vandenys“ rūpi šiauliečių gerovė ir aplinkosauga. Bendrovė laikysis įsipareigojimų ir tęs vandentvarkos infrastruktūros plėtros bei atnaujinimo darbus, siekiant užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

UAB „Šiaulių vandenys“ informacija

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis

Šaltinis

lt_LTLT