Prisijunkite prie mūsų

Kaip tapti Lietuvos Saulės Energetikos
asociacijos nariu?

Užpildykite apačioje esančią formą ir spauskite siųsti

Gavus laišką su atitinkama prašymo forma ją užpildykite ir su vadovo parašu atsiųskite LSEA

Gavę Nario mokesčio pranešimą, sumokėkite nustatyto dydžio nario mokestį

Įvykdžius pirmuosius punktus sulaukite Asociacijos patvirtinimo dėl Jūsų priėmimo į Asociaciją

Aktyviai dalyvaukite mūsų veikloje, klauskite, domėkitės bei teikite savo pasiūlymus

Kodėl verta tapti Lietuvos Saulės Energetikos Asociacijos nariu?

Asociacija vykdo aktyvią lobistinę veiklą – organizuojami įvairūs susitikimai su ministerijų atstovais, teikiamos Asociacijos narių pastabos naujiems projektams, siūlomos iniciatyvos saulės energetikos sektoriaus tobulinimui.

Lietuvos saulės energetikos Asociacija veikia nuo 2009 metų. Didžioji dalis Lietuvoje priimtų paramos ir skatinimo priemonių bei teisės aktų yra priimti Asociacijos dėka. Prisijungę prie Asociacijos gausite visą informaciją bei galėsite teikti savo pastabas ir pasiūlymus.

Tapę Asociacijos nariais būsite įtraukti į naujienų gavėjų sąrašą. Asociacija nuolat dalinasi informacija apie svarbiausius pasikeitimus saulės energetikoje, informuoja apie teisės aktų projektus, kvietimus teikti paraiškas finansavimui gauti, leidžia pranešimus spaudai apie aktualiausias naujienas ir klausimus, susijusius su saulės energetika.

Asociacija organizuoja bendrus narių susirinkimus 2-3 kartus per metus, pagal poreikį. Taip pat, dažnai su narių bendrais organizuojamais susirinkimais yra organizuojami seminarai, į kuriuos pakviečiami įvairių su Asociacijos veikla susijusių institucijų atstovai. Kartu su institucijų atstovais vyksta įvairios diskusijos, aptariami Asociacijai ir jos nariams tuo metu aktualūs klausimai, galimi problemų sprendimo būdai.

Asociacija yra sudariusi darbo grupę su ESO, kurioje nuolat vyksta efektyvus ir konstruktyvus darbas bei diskusijos.

Dalyvavimas Asociacijos veikloje leis Jums susipažinti su šio sektoriaus atstovais, susirasti verslo partnerių bei apsikeisti idėjomis, kurios leis vystyti jūsų veiklą efektyviau ir kokybiškiau.

Lietuvos saulės energetikos Asociacija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio organizacijomis – yra Europos saulės energetikos asociacijos SolarPower Europe narė. ,,SolarPower Europe” organizacijos strategijos komitetas yra atsakingas už saulės energijos sektoriaus pozicionavimą politikos klausimais ir dialogo su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir partneriais iš kaimyninių sektorių, ekspertais ir politikos formuotojais palaikymą.

Šiai organizacijai iš viso šiuo metu priklauso 40 nacionalinių asociacijų, tarp kurių yra ir Lietuvos saulės energetikos asociacija. Asociacijos bendradarbiauja tarpusavyje, jog suprastų kiekvienos atskiros saulės energijos rinkos vystymąsi, dalijasi gerąja patirtimi ir koordinuoja nacionalinę ir Europos propagavimo veiklą saulės energetikos srityje, dalinasi svarbia informacija, susijusia su saulės energetika iš užsienio šalių perspektyvomis, kviečia dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir parodose.

Lietuvos saulės energetikos Asociacija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos organizacijomis – Aktyviai bendradarbiauja su ESO, APVA atstovais bei LR

Energetikos ministerija. Asociacijos narių kasmetiniuose susirinkimuose dažnai yra kviečiami įvairūs svečiai, vyksta konferencijos, seminarai bei parodos.
Asociacijos nariai gauna nuolaidas dalyvavimui aukščiausio lygio saulės energetikos renginiuose, konferencijose ir parodose.

Asociacija yra linkusi reklamuoti nemokamai Jūsų įmonės vardą Asociacijos internetiniame puslapyje: lsea.lt, ,,Facebook” bei ,,LinkedIn” platformose. Prisijungus prie Asociacijos, narių įmonių logotipai yra reklamuojami Mūsų internetiniame puslapyje, taip pat pateikiama įmonių kontaktinė informacija, kuri yra matoma visiems besilankantiems vartotojams. Asociacijos puslapyje taip pat galite rasti atskirą skiltį apie saulės elektrinių montuotojus Lietuvoje, kur vartotojai, norintys įsirengti saulės elektrinę, gali kreiptis tiesiai į Jus.

Socialiniuose tinkluose dalinamės svarbiausiomis naujienomis bei straipsniais apie Jūsų įmones ir taip garsiname Jūsų įmonės vardą rinkoje. Į mus galite kreiptis dėl poreikio pasidalinti tam tikra informacija apie Jūsų įmonę su mūsų socialinių tinklų ir internetinio puslapio lankytojais nemokamai.

Renginiuose, kuriuose yra kviečiama dalyvauti Lietuvos saulės energetikos asociacija, kartais suteikiama galimybė nariams, kurie rodo iniciatyvą, vykti ir dalyvauti renginiuose, prisistatant Asociacijos vardu – taip ne tik galite reklamuoti savo įmonės vardą bet ir pristatyti įvairias problemas, kurias tuo metu reikia spręsti saulės energetikos sektoriuje.

Nario mokesčio dydis

,,Juridinis” – asmuo, kuris turi įmonę (IĮ, UAB, VšĮ, MB) ar yra tokios įmonės darbuotoju.

Nario mokesčio dydis:

Metinis nario mokesčio dydis yra nustatomas Asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu. Susirinkimo sprendimu nario mokestis yra diferencijuojamas:

Juridiniam asmeniui Mokestis
Nario mokestis einamiems metams pagal bendrą įmonės buvusių metų apyvartą (0 – 1 mln. eur)
600 eur
Nario mokestis einamiems metams pagal bendrą įmonės buvusių metų apyvartą ( 1 mln. – 5 mln. eur)
800 eur
Nario mokestis einamiems metams pagal bendrą įmonės buvusių metų apyvartą (+ 5 mln. eur)
1000 eur
Juridiniam asmeniui – naujai įkurtai įmonei (neviršijant 1 mln. eur apyvartos)

100 eur (pirmais kelondoriniais veikimo metais)

200 eur (antrais kalendoriniais veikimo metais, toliau – pagal apyvartą)

Juridiniam asmeniui, kurio pagrindinė veikla nėra saulės energetika (advokatų kontoros, teisės firmos)
Mažiausias juridiniam asmeniui taikomas metinis narystės mokestis – 600 eur
Juridiniam asmeniui – mokslo ar mokymo institucijai, o taip pat viešajai įstaigai
200 eur
 • Stojamąjį ir pirmą metinį Nario mokestį kandidatas turi sumokėti į Asociacijos sąskaitą iki kandidatūros svarstymo Asociacijos Taryboje dienos;
 • Pirmų metų nario mokestis perskaičiuojamas proporcingai likusių iki metų pabaigos sveikų mėnesių skaičiui;
 • Einamųjų metų metinis Nario mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. pagal preliminariai Nario deklaruotą praėjusių metų apyvartą (kam aktualu);
 • Vėliau išaiškėjus, kad Nario faktinė apyvarta reikšmingai skiriasi nuo deklaruotos, Asociacija pasilieka teisę tikslinti einamųjų metų Nario mokestį;
 • Nariui išstojant iš Asociacijos sumokėti nario mokesčiai nėra grąžinami.
 • Atsiradus nesutarimui dėl nario mokesčio dydžio Asociacijos narys privalo apie tai pranešti Asociacijos administracijai nurodydamas tikslius nario apyvartos duomenis, tokiu atveju nario mokesčio dydis gali būti perskaičiuojamas.
 • Stojamųjų mokesčių dydis: pusė taikomo metinio mokesčio.
 • Esant ypatingoms aplinkybėms, Asociacijos Taryba konkrečiam asmeniui gali numatyti kitokį mokestį.
 • Visuotiniam susirinkimui nutarus svarbiam Asociacijos nariams sprendimui gali būti nustatytas tikslinis nario mokestis.
 • Nepaisant mokamo nario mokesčio dydžio visi nariai turi po vieną balsą.

„Fizinis“ – asmuo, neturintis įmonės (IĮ, UAB, VšĮ, MB) ar nesantis tokios įmonės darbuotoju.

Nario mokestis metams: 100 eurų.

 • Stojamąjį ir pirmą metinį Nario mokestį kandidatas turi sumokėti į Asociacijos sąskaitą iki kandidatūros svarstymo Asociacijos Taryboje dienos;
 • Pirmų metų nario mokestis perskaičiuojamas proporcingai likusių iki metų pabaigos sveikų mėnesių skaičiui;
 • Einamųjų metų metinis Nario mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. pagal preliminariai Nario deklaruotą praėjusių metų apyvartą (kam aktualu);
 • Vėliau išaiškėjus, kad Nario faktinė apyvarta reikšmingai skiriasi nuo deklaruotos, Asociacija pasilieka teisę tikslinti einamųjų metų Nario mokestį;
 • Nariui išstojant iš Asociacijos sumokėti nario mokesčiai nėra grąžinami.
 • Atsiradus nesutarimui dėl nario mokesčio dydžio Asociacijos narys privalo apie tai pranešti Asociacijos administracijai nurodydamas tikslius nario apyvartos duomenis, tokiu atveju nario mokesčio dydis gali būti perskaičiuojamas.
 • Stojamųjų mokesčių dydis: pusė taikomo metinio mokesčio.
 • Esant ypatingoms aplinkybėms, Asociacijos Taryba konkrečiam asmeniui gali numatyti kitokį mokestį.
 • Visuotiniam susirinkimui nutarus svarbiam Asociacijos nariams sprendimui gali būti nustatytas tikslinis nario mokestis.
 • Nepaisant mokamo nario mokesčio dydžio visi nariai turi po vieną balsą.

Registracijos forma
  Duomenų apsaugos reglamentas (GDPR)

  Sutinku, kad šioje svetainėje būtų saugoma aukščiau pateikta informacija tam, kad būtų galimybė atsakyti į mano užklausą

  keyboard_arrow_up